Skip to main content

Rekrutacja

Obecnie poszukujemy pracowników na następujące stanowiska:

Pracownik produkcyjny do obsługi maszyn produkujących torebki

Miejsce pracy: Kielce (okolice), Nowiny (pow. Kielecki) 

Opis stanowiska:

 • obsługa maszyn produkcyjnych
 • praca przy maszynie w ruchu
 • odbiór opakowań

Wymagania:

 • pracownik do przyuczenia (wsparcie doświadczonego pracownika na czas przyuczenia na produkcji)
 • dyspozycyjność do pracy trzyzmianowej
 • umiejętności manualne
 • otwartość na nowe wyzwania, obowiązkowość
 • umiejętność organizacji własnego stanowiska pracy
 • mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji

Magazynier 

Miejsce pracy: Kielce (okolice), Nowiny (pow. Kielecki) 

Opis stanowiska:

 • Rozładunek/załadunek towaru
 • Oznaczanie kartonów ,naklejanie etykiet
 • Dbanie o zgodność jakościową i ilościową towaru
 • Kompletowanie zamówień dla klientów
 • Planowanie wykorzystania przestrzeni magazynowej
 • Obsługa urządzeń magazynowych m.in. wózka widłowego
 • Współpraca z innymi działami firmy
 • Sprawdzanie stanów magazynowych ,regularna inwentaryzacja magazynu
 • Przestrzeganie zasad BHP

Wymagania:

 • Zaangażowanie i odpowiedzialność 
 • Praca w systemie 3-zmianowym
 • Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie
 • Zdolności organizacyjne i umiejętność efektywnej pracy w zespole
 • Odpowiedzialność i samodzielność
 • Komunikatywność i dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • System motywacyjno-premiowy
 • Realne możliwości rozwoju w strukturach firmy
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenie grupowego
 • Nowoczesny park maszynowy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Kiel-Pak Więcek Ewa, Więcek Tadeusz Sp. J. z siedzibą w Nowinach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Drag and drop files here or
Max File Size: 10 MB
Wymagane zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest KIEL-PAK Sp.j.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) przyjmuję do wiadomości, że :
Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się Pana / Pani o pracę jest KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j. – siedziba: 26-052 Nowiny k/Kielc, ul. Zakładowa 21.
Cele przetwarzania moich danych osobowych związane z rozpatrzeniem mojej kandydatury przez potencjalnego pracodawcę, w zakresie, który udostępniłem / udostępniłam KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j. w niniejszym Kwestionariuszu, określone są w przepisach prawa pracy.
Dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j., w tym profilowaniu.
Przysługują mi prawa:
dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
sprostowania (poprawiania) danych,
usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
do ograniczenia przetwarzania danych,
do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator Danych przechowywał będzie dotyczące mnie dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa pracy, a w przypadku niezatrudnienia mnie przez okres nie dłuższy niż 90 dni od daty złożenia przeze mnie Spółce wypełnionego Kwestionariusza.
Dotyczące mnie dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.
Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Podanie danych osobowych w niniejszym Kwestionariuszu ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Administratora Danych mojej kandydatury, jako osoby zainteresowanej podjęciem pracy w KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j.
W sprawach dotyczących przetwarzania przez Firmę KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j. dotyczących mnie danych osobowych można skontaktować się:
telefonicznie: +48 41 24–24–244
drogą elektroniczną: kiel-pak@kiel-pak.com.pl
osobiście w siedzibie KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j. – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania).